Privacy Policy

1. Beheer van de site

De website www.red-stylists.be , is een website beheerd door de nv Hairbeau met ondernemingnummer BE0458 855 629, voor de respectievelijke kapsalons, vermeld op deze website. Voor alle informatie over deze website of uw klantgegevens, mag u het deelnemende salon rechtstreeks contacteren en u mag ook rechtsreeks de vraag stellen aan Hairbeau nv via een e-mail naar office@hairbeau.be. Hairbeau nv is de Data Protection Officer.Onder Hairbeau nv vallen volgende kapsalons:

- Red by Hair & Colors Asse – Steenweg 33 te 1730 Asse – tel. 02 452 33 75 (Sandras Style bv – Steenweg 33 te 1730 Asse – BE. 0819.518.851

- Red by Hair & Colors Gent – Zuidstationstraat 41 te 9000 Gent – tel. 09 223 37 44 (Florhalle bv – Sint-Jobstraat 209 te 9300 Aalst – BE. 0811.901.975)

- Red by Hair & Colors Ninove – Beverstraat 16 te 9400 Ninove – tel. 054 34 42 52 (Hairstudio J&S bv – Beverstraat 16 te 9400 Ninove – BE. 0897.609.591)

- Red by Hair & Colors Oudenaarde – Nederstraat 53 te 9700 Oudenaarde (Impact Hair bv – Nederstraat 53 te 9700 Oudenaarde – tel. 055 49 56 68 – BE. 0894.310.108)

- Red by Hair & Colors Turnhout te P.J. Brepolsplein 9 te 2300 Turnhout (PURE.Hair bv – P.J. Brepolsplein 9 te 2300 Turnhout – tel. 014 41 51 00 – BE. 0890.535.620)

- Red by Hair & Colors Wijnegem – Wijnegem Shopping – Turnhoutsebaan 5 Unit 100 te 2110 Wijnegem – tel. 03 354 02 65 (R-salon bv – Turnhoutsebaan 5 bus 100 te 2110 Wijnegem – BE. 0890.571.1532. Wanneer de klant via onze website het contactformulier ingeeft, een online afspraak maakt, solliciteert of ons een mail verzend, machtigt de klant het respectievelijke kapsalon om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van volgende doeleinden:

- Marketing: via e-mail, post, SMS
- Sollicitatie3. Bij een bezoek aan de website worden volgende gegevens bewaard:

Indien u een online afspraak maakt:

- Uw e-mailadres, naam en voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en / of gsm nummer

Indien u ons contactformulier invult of ons een mail verzend:

- Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt
- Uw mailadres4. De opgegeven persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt en worden niet doorgegeven, gedeeld, noch verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleind. Deze worden louter door ons eigen bedrijf gebruikt.  Gegevens worden bij inactiviteit na 3 jaar automatisch verwijderd. Personen onder 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of voogd om hun gegevens door te geven of een account aan te maken.5. Op red-stylists.be gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert).6. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn paswoord, met name in geval van bedrieglijk gebruik door een derde .7. Wenst u zich op de nieuwsbrief uit te schrijven, toegang tot uw persoonsgegevens om deze aan te passen, te raadplegen of te laten verwijderen of ons te contacteren in verband met de Red By Hair & Colors Privacy Policy? Contacteer ons dan:

- Per telefoon: 0479 75 03 20 – Cindy Blanchaert of 0477 68 71 76 – Michel Van Gerven
- Per post: Hairbeau nv – Sint-Jobstraat 209 te 9300 Aalst
- Per e-mail: office@hairbeau.beDOELEINDEN VAN DE VERWERKING

1. Algemene doeleindenJouw persoonsgegevens worden verzameld om:

- Je online afspraak automatisch in te plannen in de pc van het betreffende kapsalon en je hiervoor een afspraakbevestiging te kunnen verzenden
- je via mail – post – sms marketing campagnes toe te zenden
- je terug te contacteren ivm het contactformulier welke je hebt ingegeven

1.1 Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan office@hairbeau.be2. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.3. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Red by Hair & Colors.4. Recht van toegang en verbetering

Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan office@hairbeau.be of per brief aan het adres van uw red by Hair & Colors kapsalon, in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Red by Hair & Colors mee te delen. Je dient wel te weten dat indien jij jouw persoonsgegevens niet invult, je geen online afspraak kan maken en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Hairbeau nv.5. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan office@hairbeau.be6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Hairbeau nv heeft veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Hairbeau nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.7. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.8. Aanvaarding

Door ons via www.red-stylists.be te contacteren of een online afspraak te maken aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Red by Hair & Colors jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.


Ben je toe aan een nieuw kapsel, een update van je haarkleur?
Wil jij graag ook van wens naar realisatie?